Linux

gdb - hello world pro analýzu core dumped

21. června 2008 v 18:14 | LR
/*
 Generuje (SIGSEGV) (core dumped)

1. kompilovat:
gcc testSegFault.c -g -o testSegFault

2. nastavit:
ulimit -c unlimited

3. spustit:
./testSegFault

4. prohlednout:
gdb testSegFault core 

*/
  

#include <stdio.h>

int main()
{
 char *temp = "aaaaa";
 int i;

temp[3]='B';

for (i=0; i<5; i++) {
  printf("%c\n", temp[i]);
 }
 
 return 0;
}

Číslování řádků

15. září 2007 v 15:19 | LR
Asi jsem objevil trakař, ale nejkratší a nejlépe zapamatovatelný příkaz na očíslování řádků v textovém souboru je použít
 nl 
:)


Doposud jsem to řešil ve vim
 :set nu!

Existuje samozřejmě mnoho alternativ. Nabízí se awk:
 awk '{print NR " " $0}' 

Nebo grep s přepínačem -n


Třešničkou na dortu je trochu obtížněji zapamatovatelné použití sedu podle sed oneliners
  # number each line of a file (simple left alignment). Using a tab (see
# note on ' ' at end of file) instead of space will preserve margins.
sed = filename | sed 'N;s/\n/\t/'

# number each line of a file (number on left, right-aligned)
sed = filename | sed 'N; s/^/ /; s/ *\(.\{6,\}\)\n/\1 /'

# number each line of file, but only print numbers if line is not blank
sed '/./=' filename | sed '/./N; s/\n/ /'

Což už trochu aspiruje na nominaci do The Most Useless Use of SED :)
 
 

Reklama